BHW ISKWELA

Tingnan👀 | BHW ISKWELA 🏫💡
Series No. 10 | October 25, 2022
Ang mga magigiting na Barangay Health Workers at Barangay Nutrition Scholars ng Palanan ay matagumpay na naidaos ang kanilang Modyul sa ika-sampung serye ng BHW ISKWELA ngayon buwan ng Agosto.
Parte ito ng pagpapalawig ng utak at kasanayan pang-KALUSUGAN ng ating mga BHWs at BNS na inihandog ng ating Municipal Health Office at ng LGU – Palanan.
#AksyonAgadparaSaBayan
#BimboBettyontheGo
#BHWIskwelaOctobre
#utakPagyamanin
#KasanayanLinangin
✍️HEPU Bobet Lappay
📸SOCMOB Cherry DonatoCopyright © 2016. Municipality of Palanan, Province of Isabela. All rights reserved.

Powered By:

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela