Skip to main content

Gabay sa pagkansela o suspensyon ng klase at trabaho sa mga paaralan alinsunod sa DepEd Order No. 037, s. 2022.

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela