Claim it here at the DRRM Office

Kung sino man po ang may ari o nakakaalam kung kanino ang relo na ito, maaari pong i claim dito sa DRRM office.
Naiwan po ito sa loob ng gymnasium LGU compound.
#BIMBO-BETTYontheGO


Copyright © 2016. Municipality of Palanan, Province of Isabela. All rights reserved.

Powered By:

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela