Skip to main content

Last Day of LIGTAS UNDAS 2022

Day 3
Last Day of LIGTAS UNDAS 2022
together with
PNP
Barangay D-East Official’s
Palagi po nating panatihin ang kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng ating Cemetery
#BIMBO-BETTYontheGO

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela