Skip to main content

PAGSULONG NG PROGRESO sa PALANAN, ISABELA

August 24, 2023. Isang Araw ng Pagkakaisa at Pananaw sa ISABELA ELECTRIC COOPERATIVE (ISELCO) II GENERAL ASSEMBLY.”
Sa gitna ng mga imbensyon at samahan, nagkaisa ang mga miyembro ng ISELCO II upang hubugin ang kinabukasan ng kooperatiba. Ang okasyon ay naglilingkod bilang isang dinamikong plataporma para sa mga talakayan ukol sa makatwirang solusyon sa enerhiya, paglago ng komunidad, at mga pangarap na hatid para sa mamamayang Palaneño. Maliwanag na ipinakita ng pagtitipon na ito, na ito’y higit pa sa isang simpleng pagpupulong – ito’y isang patunay sa kolektibong lakas ng pagtutulungan.
Sa pangunguna ng ating masipag at aktibong Mayor ANGELO “BIMBO” BERNARDO, nagkaroon ng mas mataas na kahulugan ang pagtitipon na ito. Ang kanyang partisipasyon ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa na maging bahagi ng pagbabago at pag-unlad. Sa kanyang gabay, mas lalong naging makabuluhan ang mga diskusyon at mga hakbang tungo sa pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa sustainable na enerhiya at kahalagahan ng pagkakaisa sa pag-unlad ng komunidad. Ang kanyang dedikasyon ay nagpapakita ng halaga ng pamumuno na may pusong nakaugnay sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng kanyang presensya at patnubay, hindi lamang suporta ang kanyang ibinigay, kundi pati na rin ang liwanag ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan.
Sa pangako ng mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan, natapos ang okasyon na puno ng inspirasyon at handang magbigay-buhay sa bawat komunidad.
#ISELCOIIGeneralAssembly2023
#AAB
#MayorBimboInAction
#AksyonAgadparasaBayan
#BimboBettyontheGO
#ArangkadaPalanan
Photo Credits: Sir Paras Randy

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela