Skip to main content

PALANAN DAILY LOCAL SITUATIONAL REPORT – JANUARY 30, 2023

PALANAN DAILY LOCAL SITUATIONAL REPORT
Weather
*sky Condition-Cloudy
*wind-calm
*Precipitation-Rainshower
*sea condition-Rough to very rough
Lifelines
*Water-Functional
*communication -Functional
*electricity -Functional
Roads and Bridges
*all roads and bridges are passable
GALE WARNING #126
As of 5:00AM, 30 January 2023
Strong to gale force winds associated with the Northeast Monsoon
Seaboard: Isabela
Weather: cloudy skies with rains
Wind Force: (45 – 68) / (24 – 36) kph
Sea Condition: Rough to very rough
Wave Height: 2.8 – 5.0
Ang mga mangingisda at iba pang maliliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhang huwag munang pumalaot at maglayag, samantala inaalerto naman ang malalaking sasakyang pandagat ukol sa malalaking pag-alon.
#BIMBO-BETTYontheGO
#RESCUE1011

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela