Skip to main content

PINASLAKAS sa BAKUNA at BOOSTER ang Barangay Alomanay

Tingnan👀 | 💉 PINASLAKAS sa BAKUNA at BOOSTER ang Barangay Alomanay | October 17, 2022
Ang “PinasLakas”, ay naglalayong mapataas ang bilang ng mga Pilipinong tumanggap ng COVID-19 Booster Shot at para makatulong sa ating Bansa na mapanatili ang malakas at matibay na “immunity” Laban sa sakit na COVID-19.
#PinasLakasAlomanay
#2ndBoosterShot
#bimbobettyonthego
#aksyonagadparasabayan
✍️HEPU Nurse Bobet Lappay
📷 NDP Loren Lombre
——————————————-
🩺Para sa ISKEDYUL ng PinasLakas BOOSTER, House to House PINASLAKAS at Vaccination Day, Dumolog o sumangguni lamang po sa Palanan MHO/RHU mula LUNES – BIYERNES 8 am – 5 pm.
📞☎️ Tumawag o mag message sa numerong
09757568430

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela