Skip to main content

Salute to all Health Workers of Palanan

Salute to all Health Workers of Palanan!
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusumikap at pagtataguyod para sa kalusugan ng ating bayan.
#MangagawaParaKalusugan #LaborDay #Kawani

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela