Salute to all Health Workers of Palanan

Salute to all Health Workers of Palanan!
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusumikap at pagtataguyod para sa kalusugan ng ating bayan.
#MangagawaParaKalusugan #LaborDay #KawaniCopyright © 2016. Municipality of Palanan, Province of Isabela. All rights reserved.

Powered By:

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela