Still Not Passable parin po ang Dimalicu-licu Bridge

Still Not Passable parin po ang Dimalicu-licu Bridge
kasalukuyan parin pong lumalaki ang ilog ng Pinacanauan
Manatili pong mapag matyag lalo po ang mga nasa mababang lugar na abot ng pagbaha
#BIMBO-BETTYontheGOCopyright © 2016. Municipality of Palanan, Province of Isabela. All rights reserved.

Powered By:

Official Website Palanan Municipality, Province of Isabela